Disclaimer 

Garanties

De website en de informatie die wij daarop verstrekken wordt u aangeboden op basis van ‘as is’ en ‘as available’. TC-E B.V. doet haar best om de informatie op de website zo accuraat en volledig mogelijk te maken, TC-E B.V. geeft echter geen garantie zowel expliciet als impliciet dat de informatie op onze website volledig en juist is. Aan de informatie die op onze website getoond wordt kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Tevens garandeert TC-E B.V. ook niet dat onze website zonder onderbrekingen en/of vertragingen beschikbaar zal zijn.

Aansprakelijkheid

Door onze website te bezoeken stemt u ermee in dat TC-E B.V. niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade, zowel indirect als direct, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en/of de informatie die wij op onze website geplaatst hebben. Daarnaast is TC-E B.V. ook niet aansprakelijk voor eventuele diensten van derden/externe partijen die via onze website aangeboden worden.

Links en verwijzingen

Op onze website kunnen links en/of verwijzingen naar websites van derden voorkomen waarover TC-E B.V. geen zeggenschap of controle heeft. TC-E B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden alsook voor de links en/of verwijzingen in die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website, waaronder mede inbegrepen, maar zeker niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan TC-E B.V. of eventuele licentiegevers. Door het beschikbaar stellen van deze informatie via onze website geven wij echter geen licentie voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Het verveelvoudigen en/of verspreiden van bovengenoemde informatie is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van TC-E B.V. of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ook is het ‘framen’ van onze website niet toegestaan.